Επείγουσα Παιδιατρική Φροντίδα

Επείγουσα Παιδιατρική Φροντίδα

Emergency Care for Pediatric Patients
 • Απευθύνεται σε όλους.
 • Διαρκεί 8 ώρες (μονοήμερο).
 • Παρέχεται ειδικό συνοπτικό εγχειρίδιο στα Ελληνικά.
 • Παρέχεται δίγλωσση πιστοποίηση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).

Σεμινάριο πρώτης ανταπόκρισης σε παιδιατρικά επείγοντα.

Περισσότερα
Εγγραφή
Επείγουσα Αντιμετώπιση Αθλητικών Κακώσεων

Επείγουσα Αντιμετώπιση Αθλητικών Κακώσεων

Sport Injuries and Manual Therapy – SIMT
 • Απευθύνεται σε όλους.
 • Διαρκεί 8 ώρες (μονοήμερο).
 • Παρέχεται ειδικό συνοπτικό εγχειρίδιο στα Ελληνικά.
 • Παρέχεται δίγλωσση πιστοποίηση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).

Σεμινάριο πρώτης ανταπόκρισης στον τραυματία αθλητή.

Περισσότερα
Εγγραφή
Protection - Treatment Evacuation Casualties (P-TEC)

Protection – Treatment Evacuation Casualties (P-TEC)

Protection Treatment Evacuation Casualties - P TEC
 • Απευθύνεται σε όλους.
 • Διαρκεί 5 ώρες (μονοήμερο).
 • Παρέχεται δίγλωσση πιστοποίηση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).

Διαδικασίες διαφυγής και επιβίωσης πολιτών σε τρομοκρατικά χτυπήματα.

Περισσότερα
Εγγραφή
Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

Full Training First Aid – FTFA
 • Απευθύνεται σε όλους.
 • Διαρκεί 12 ώρες (διήμερο).
 • Παρέχεται ειδικό συνοπτικό εγχειρίδιο στα Ελληνικά.
 • Παρέχεται δίγλωσση πιστοποίηση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).

Σεμινάριο πρώτων ανταποκρινόμενων σε επείγουσες καταστάσεις.

Περισσότερα
Εγγραφή
Επείγουσα Αντιμετώπιση Τραύματος

Επείγουσα Αντιμετώπιση Τραύματος

Emergency Trauma Response - ETR
 • Απευθύνεται σε όλους.
 • Διαρκεί 8 ώρες (μονοήμερο) ή 16 ώρες (διήμερο).
 • Παρέχεται ειδικό συνοπτικό εγχειρίδιο στα Ελληνικά.
 • Παρέχεται δίγλωσση πιστοποίηση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).

Σεμινάριο πρώτων ανταποκρινόμενων στο τραύμα.

Περισσότερα
Εγγραφή
Πρώτες Βοήθειες για Γονείς & Δασκάλους
Βασική Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

Βασική Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

Basic Training First Aid – BTFA
 • Απευθύνεται σε όλους.
 • Διαρκεί 6 ώρες (μονοήμερο).
 • Καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες υγειονομικής εκπαίδευσης.
 • Παρέχεται δίγλωσση πιστοποίηση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB).

Σεμινάριο πρώτων ανταποκρινόμενων σε καθημερινά περιστατικά.

Περισσότερα
Εγγραφή