Οι ομάδες T-EMS αποτελούνται από διασώστες και γιατρούς πολιτικού περιβάλλοντος που είναι εκπαιδευμένοι στο τακτικό στοιχείο διάσωσης. Οι ομάδες αυτές, βασίζονται στην κατανόηση μια βασικής υποκείμενης αρχής που λέει ότι, οι ιατρικές αποφάσεις, πρέπει να λαμβάνονται με βάση την εκτίμηση κόστους-οφέλους για την αποστολή και τον τραυματία και διέπονται από τρεις βασικού κανόνες.

Ασκήσεις

 Όταν κάποιος τραυματιστεί σε εχθρικό περιβάλλον (τακτικό ή στρατιωτικό) πρέπει να: 

 1. Περιθάλεψτε τον τραυματία
 2. Αποφύγετε περαιτέρω απώλειες
 3. Ολοκληρώσετε την αποστολή

Η βασική διαφορά μεταξύ πολιτικού και τακτικού περιβάλλοντος είναι ο διαχωρισμός των “φάσεων” μια επιχείρησης διάσωσης, τα υλικά και οι προτεραιότητες. 

Φάσεις επιχειρήσεων διάσωσης σε (τακτικό ή στρατιωτικό) περιβάλλον

 1. Care Under Fire – CUF (είναι η φάση όπου η περίθαλψη του τραυματία γίνεται κάτω από πυρά)
 2. Tactical Field Care – TFC (είναι η φάση όπου η περίθαλψη του τραυματία γίνετε σε εχθρικό περιβάλλον αλλά άνευ πυρών)
 3. Tactical Evacuation Care – TEC (είναι η φάση όπου ο Ν/Τ μάχης αποφασίζει για την διακομιδή του τραυματία Medevac -Casevac)

Υλικά επιχειρήσεων διάσωσης σε (τακτικό ή στρατιωτικό) περιβάλλον

 1.  Τα υλικά διάσωσης σε επιχειρήσεις στρατιωτικές ή τακτικές είναι λιγότερα (σχέση αναγκών – βάρους)
 2. Είναι εξειδικευμένα ειδικά υλικά  πχ. τοπικοί αιμοστατικοί παράγοντες, TXA acid κλπ.
 3. Ο τρόπος χρήσης τους είναι συγκεκριμένος για κάθε είδος κάκωσης
 4. Δεν προκαλούν ηχητικά και οπτικά ερεθίσματα (κανόνες συσκότισης και απουσίας ήχου)
 5. Έχουν εύκολο άνοιγμα ή τοποθέτηση με ένα χέρι (σε περιπτώσεις ακρωτηριασμών του ίδιου του μαχητή ή του διασώστη)
 6. Έχουν πολύ μεγάλο κόστος

Προτεραιότητες σε επιχειρήσεις διάσωσης σε (τακτικό ή στρατιωτικό) περιβάλλον

  1. Πρώτη προτεραιότητα είναι η αποφυγή τυχών απωλειών
  2. Σε περίπτωση απώλειας, η διάσωση θα πρέπει να γίνεται από το ίδιο το θύμα εάν μπορεί με το να μετακινηθεί από μόνος του στο πλησιέστερο σημείο κάλυψης προκειμένου να μην εκθέσει σε κίνδυνο κάποιο άλλο μέλος της ομάδας
  3. Σε περίπτωση που ο κανόνας (2) δεν είναι εφικτός τότε η ομάδα TEMS αναλαμβάνει να σχεδιάσει το πλάνο διάσωσης του τραυματία
  4. Η ομάδα TEMS θα πραγματοποιήσει μια ταχεία και εξ’ αποστάσεως εκτίμηση του τραυματία, θα κάνει διαλογή σε περίπτωση αρκετών απωλειών, θα σχεδιάσει την μετακίνηση στο πλησιέστερο σημείο κάλυψης και θα αναζητήσει οχήματα προκειμένου να θωρακίσει την αποστολή διάσωσης.
  5. Θα περιθάλψει την απώλεια σε εχθρικό περιβάλλον άνευ πυρών (TFC) με τον αλγόριθμο MARCHON και θα προβεί σε κλήση για τακτική διακομιδή (TEC) κάνοντας χρήση το σύστημα εννέα παραγράφων γνωστό και ως 9Line για (Medevac ή Casevac)
  6. Τέλος, θα ολοκληρώσει την αποστολή της

 

Διαχείριση του Αεραγωγού από τις ομάδες T-EMS 

Η δυσλειτουργία του αεραγωγού είναι ένα σχετικά ασυνήθιστο πρόβλημα σε αυτούς τους τραυματίες και εκείνοι στους οποίους τελικώς εφαρμόζεται μια εξειδικευμένη τεχνική αεραγωγού (σε τακτικό περιβάλλον άνευ πυρών – TFC)  είναι ακόμα λιγότεροι.

 

Τεχνικές Διαχείρισης Αεραγωγού T-EMS
Κατά καιρούς το πρόβλημα χρήσης κάποιων υλικών στο πεδίο της μάχης έχει απασχολήσει πολύ τις ομάδες T-EMS.
Οι γενικές γραμμές που έχουν δοθεί για την εξασφάλιση του αεραγωγού είναι:
1) Χρήση στοματοφαρυγγικών (guedel)
2) Χρήση ρινοφαρυγγικών
3) Χρήση Combitube-LMA
4) Χρήση Ε.Τ. Tube (χωρίς την χρήση του λαρυγγοσκοπίου λόγο του φωτεινού σήματος που παράγεται, έναντι αυτού διδάσκετε η δακτυλική τυφλή διασωλήνωση)
5) Κρικοθυρεοειδοτομή (1η εκλογή σε γναθοπροσωπικές κακώσεις)
Καρδιακή Ανακοπή
Έρευνες έδειξαν πως κανένας τραυματίας στο πεδίο της μάχης ή κατά την διακομιδή του όταν έχασε τα σημεία ζωής του επανήλθε
Τα τραύματα που έχουν τέτοιου είδους τραυματίες είναι αμβλέα και διατιτραίνοντα τα οποία αν οδηγήσουν σε καρδιακή ανακοπή δεν ενδείκνυται η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

 

Ακινητοποίηση σπονδυλικής στήλης
Στο πεδίο της μάχης η ακινητοποίηση της σπονδυλικής στήλης δεν πρέπει να εξετάζεται ως ενδεχόμενο για το διατιτραίνον τραύμα μέχρι ο τραυματίας να φτάσει σε ένα ασφαλές σημείο.

 

Μεθοδολογία Ταχείας και Εξ αποστάσεως Εκτίμησης (RAM-Rapid and Remote Assesment Methodology)
1) Αναγνώριση περιοχής
2) Αναγνώριση τραυματία (enemy or ally)
3) Είδος τραυματισμού (Κάκωση-Τραύμα)
4) Δημιουργία σημείου πρόσβασης (access point)
5) Ορισμός ζωνών ασφάλειας (Καυτή-Θερμή-Ψυχρή)
6) Πρωτοβάθμια εκτίμηση (Εξ αποστάσεως με χρήση διόπτρας ή κιάλια ή ακουστικού ραντάρ για την κατανόηση των ήχων που παράγει π.χ. κραυγές)
7) Σκέψη λόγου οφέλους/κινδύνου
8) Τελική επιχείρηση

 

Πειθαρχία στους κανόνες για το Θόρυβο και το Φως

Οι βασικές αρχές πειθαρχίας στο θόρυβο και στο φως απαιτούν οι προσπάθειες διάσωσης και η περίθαλψη επιτόπου, να μπορούν να διεξαχθούν με τέτοιο τρόπο που να εξουδετερώνει το ηχητικό ή το φωτεινό σήμα που σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως σημείο στόχευσης του διασώστη ή του θύματος

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εκπαιδευτείτε σε αυτού του είδος τη διάσωση, επισκεφθείτε το σεμινάριο μας με τίτλο “Tactical Combat Rescue – TCR

 

Τα δεδομένα και το φωτογραφικό υλικό είναι από το βιβλίο με τίτλο “Tactical Combat Rescue” του εκδοτικού οίκου Meducation, Gr με “ISBN 978-618-80873-1-6”.
TacticalCombatRescue