Κλινικό Φροντιστήριο Τεχνικών Προσπέλασης IM-IV-IO

Το κλινικό φροντιστήριο τεχνικών προσπέλασης IM-IV-IO αφορά την σύγχρονη μεθοδολογία προσπέλασης σε αγγεία (IV), σε μυς (IM) και σε οστά (IO), για δύσκολους ασθενείς – τραυματίες (πολυτραυματίες, αφυδατωμένους, υπέρβαρους, υποθερμικούς και παιδιά). Η εκπαίδευση απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας με σκοπό να τους εφοδιάσει με τις σύγχρονες αρχές και δεξιότητες προσπελάσεων σε αγγεία, μύες και οστά. Για τον λόγο αυτό, οι εκπαιδευτές προέρχονται όλοι από τον χώρο της υγείας με ειδικότητες πρώτης γραμμής στην περίθαλψη τραυματιών.


Εκπαιδευτικές ενότητες:

1. Ανατομία – φυσιολογία σημείων προσπέλασης
2. Σύγχρονες τεχνικές ενδομυϊκής προσπέλασης (IM)
3. Σύγχρονες τεχνικές ενδοφλέβιας προσπέλασης (IV)
4. Σύγχρονες τεχνικές ενδοοστικής προσπέλασης (ΙΟ)
5. Συχνότερες επιπλοκές προσπελάσεων IM-IV-IO
6. Δύσκολη προσπέλαση και εναλλακτικές μέθοδοι
7. Τεχνικές προσπέλασης με ένα και δύο άτομα
8. Ιδιαιτερότητες παιδιατρικού ασθενούς
9. Ιδιαιτερότητες γηριατρικού ασθενούς
10. Στρατηγικές διαχείρισης προσπέλασης

Γενικές πληροφορίες εκπαίδευσης:

Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες υγείας
Αξιολόγηση: Τεστ πολλαπλών επιλογών
Προαπαιτούμενες γνώσεις-δεξιότητες: Καμία
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 8 άτομα
Διδακτική μέθοδος: Θεωρία (παρουσιάσεις), Πρακτική (σταθμοί δεξιοτήτων)
Αναλογία εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων: 1:4 έως 1:6
Διάρκεια: 6 κανονικές ώρες – 6 εκπαιδευτικές (μονοήμερο)
Κόστος: 75€ /άτομο (έκπτωση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού)
Επιπλέον έκπτωση: Ομαδικές εγγραφές τριών ατόμων και άνω
Πιστοποίηση: Δίγλωσση στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (GR-GB)
Χορηγούμενα από εμάς: Ατομικός φάκελος σεμιναρίου


Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα παρέχεται και ασύγχρονα μέσα από την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δίνοντάς σας και το αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης με τη λήξη του. Εάν ενδιαφέρεστε πατήστε εδώ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος