Meducation, GRΗ Meducation είναι μια νέα εταιρεία στο χώρο της εκπαίδευσης και της διάσωσης που ξεκίνησε την ενεργό δράση της στα τέλη του 2012. Ξεκίνησε με τρεις κύριους άξονες που είναι η εκπαίδευση (κυριότερος), οι υγειονομικές καλύψεις δραστηριοτήτων και η έρευνα και διάσωση αγνοουμένων. Το προσωπικό της εταιρείας μας αποτελείται μόνο από επαγγελματίες υγείας, σώματα ασφαλείας και ένοπλες δυνάμεις προσδίδοντας έτσι έναν επαγγελματισμό και μια διασφάλιση ποιότητας σε κάθε της δραστηριότητα.

Ο κυριότερος άξονας (εκπαίδευση):

Το εκπαιδευτικό μας έργο προσανατολίζεται σε δύο βασικούς άξονες. Στην έρευνα εκπαιδευτικών αναγκών για την προνοσοκομειακή φροντίδα της χώρας μας και στην υλοποίηση εξειδικευμένων επιμορφωτικών σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Η εταιρεία μας καταρτίζει καθημερινά πολίτες, στελέχη σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων όπως επίσης εθελοντές διασώστες και εταιρείες σε μια ευρεία γκάμα πρώτων βοηθειών που εξατομικεύεται σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες των καταρτιζομένων.

Η διδακτική ύλη που χρησιμοποιεί η εταιρείας μας σε όλα τα σεμινάρια είναι σύμφωνα πάντα με τα τελευταία διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα και πιστοποιείται η ορθότητά της μέσα από μια ανεξάρτητη επιστημονική ιατρική αρχή (επιστημονική επιτροπή) που λειτουργεί εντός της εταιρείας και παράλληλα πιστοποιεί τη μέθοδο διδασκαλίας και την εκπαιδευτική επάρκεια των εκπαιδευτών.

Η διασφάλιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών μας σεμιναρίων επιτυγχάνεται με τη συνεχή παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας από την επιστημονική επιτροπή (clinical/educational supervisors) όπου δεν επιτρέπει παρεκκλίσεις, από την εκπαιδευτική ομάδα που είναι άριστα καταρτισμένη σε θέματα υγείας, πρώτων βοηθειών και εκπαίδευσης ενηλίκων (εκπαιδευτές ενηλίκων)  και τέλος από την “τυποποιημένη” δομή των προγραμμάτων πάντα στα διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η εκπαιδευτική μας ομάδα όπως αναφέρθηκε και στην πρώτη παράγραφο αποτελείται από Ιατρούς (Αναισθησιολόγους – Χειρουργούς – Ορθοπαιδικούς – Παιδίατρους), Νοσηλευτές, Επαγγελματίες Διασώστες, Μαίες, Πυροσβέστες, Αστυνομικούς, Λιμενικούς και Στρατιωτικούς όπου κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις στους τομείς τους, είναι διακεκριμένοι επαγγελματίες στο χώρο τους, στηρίζουν τη συνεχιζόμενη κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση και επιτελούν εκπαιδευτικό έργο πολλών χρόνων (κρατικοί τίτλοι εκπαιδευτικής επάρκειας).

Ο εκδοτικός μας οίκος από την πρώτη μέρα λειτουργίας της εταιρείας μας είναι στο πλευρό μας και μας στηρίζει στη δημιουργία ειδικών συνοπτικών εγχειριδίων για όλα μας τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αποτελούν σήμερα το νούμερο ένα εκπαιδευτικό βοήθημα για κάθε μας εκπαιδευόμενο. Τα εγχειρίδια αυτά είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα και φέρουν πλήθος επεξηγηματικών εικόνων προκειμένου να διευκολύνουν τον αναγνώστη στις πρακτικές δεξιότητες και στην κατανόηση των διαδικασιών διάσωσης.

Τα υλικά που χρησιμοποιούμε σαν εταιρεία για την αποτελεσματικότερη προσέγγιση των εκπαιδευομένων μας σε θέματα πρώτων βοηθειών φέρουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλείας και είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε την ομαλή διεξαγωγή των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων και  διασφαλίζουμε την σωματική ακεραιότητα των εκπαιδευομένων μας.

Πυραμίδα εκπαίδευσης

Δευτερεύων άξονας (υγειονομικές καλύψεις):

Το φάσμα των υγειονομικών καλύψεων που μπορεί να αναλάβει η εταιρεία μας ξεκινάει από την υγειονομική κάλυψη VIP’s και καταλήγει σε καλύψεις συναυλιών, μαραθωνίων (αστικών ή ορεινών), καταδυτικών και αθλητικών γεγονότων. Λόγω ότι, η εταιρεία μας απαρτίζεται από Επαγγελματίες Υγείας μπορεί να αναλάβει πάσης φύσεως υγειονομικές καλύψεις και να εγγυηθεί για ένα ασφαλές αποτέλεσμα. Επίσης, σε αθλήματα όπου απαιτούν υπογραφή ιατρού η εταιρεία μας καλύπτει πλήρως αυτή την ανάγκη.

Ο ιατρικός μας εξοπλισμός είναι από τους πλέον σύγχρονους εξοπλισμούς καθώς μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις καιρικές συνθήκες και να εξασφαλίσει μια άριστη και ομαλή λειτουργία. Η συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με την εταιρεία Athens Ambulance που μας παρέχει 24 ώρες το 24ωρο κινητές ιατρικές μονάδες επιτρέπει στην εταιρεία μας να αποδίδει τα μέγιστα όπου αυτό ζητηθεί.

5

Τριτεύων άξονας (έρευνα και διάσωση αγνοουμένων): 

Η εταιρεία μας διαθέτει τμήματα ορεινού και υγρού στοιχείου όπως επίσης και τμήμα πιλότων πολιτικής αεροπορίας τα οποία είναι σε θέση επί 24ώρου βάσεως να αναλάβουν δράση σε οποιοδήποτε μήκος και πλάτος της Ελλάδος για να πραγματοποιήσουν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αγνοουμένων σύμφωνα πάντα με τα διεθνή πρωτόκολλα.

Οι Ιατροί της εταιρεία μας έχοντας τις ανάλογες ειδικότητες αναλαμβάνουν αεροδιακομιδές από κρεβάτι σε κρεβάτι εντός και εκτός ελλαδικού χώρου. Με τα πλέον υπερσύγχρονα αεροσκάφη και τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτουν καθορίζουν τις περισσότερες των περιπτώσεων ένα άριστο αποτέλεσμα.

Στην εταιρείας μας, έχοντας τα πλέον εξειδικευμένα στελέχη στην οργάνωση και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αναλαμβάνουμε να σχεδιάσουμε και να οργανώσουμε αποστολές έρευνας και διάσωσης εντός και εκτός Ελλάδος εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή απόδοση της ομάδος.

Medevacs