Συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό είτε τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) για να σας ενημερώσουμε για τις επόμενες ημερομηνίες διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος που επιλέξατε.

Επιλέγοντας την ημερομηνία διεξαγωγής που σας εξυπηρετεί, θα σας αποστείλουμε το αντίστοιχο έντυπο “Πρόσκληση/Ενημερωτικό” με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες της εκπαίδευσης και τις οδηγίες εγγραφής σας σε αυτό. Εφόσον ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ακολουθώντας τις οδηγίες, κατοχυρώνεται τη θέση σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

*Τα στοιχεία σας θα παραμείνουν στον εκπαιδευτικό μας οργανισμό έως ότου ολοκληρωθεί η επικοινωνία μας.

We train people to save lives