2024-03-13T18:18:38+02:00

Τακτική Διάσωσης Μάχης – Επίπεδο I

Ένα απαιτητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ενσωματώνει με μοναδικό τρόπο τα τελευταία πρωτόκολλα διάσωσης μάχης του TCCC και του TECC. Προσεφέρει στους συμμετέχοντες μια ποικιλομορφία γνώσεων και διαδραστικών σεναρίων διάσωσης μάχης σε αστικό και μη περιβάλλον με σκοπό την ολιστική προσέγγιση του τραυματία στις ανάγκες που απαιτεί ο 21ος αιώνας. Το πρόγραμμα αυτό διεξάγεται από το 2014 έως και σήμερα σε κέντρα εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ και του ΟΑΣΕ.

2024-03-19T16:00:21+02:00

Βασική Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

Η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες είναι ένα βήμα προς την ασφαλή διαβίωση ενός ανθρώπου. Τα αντικείμενα που καλύπτουμε στο πρόγραμμα αυτό είναι πολλαπλά και τα συνδυάζουμε μέσα από τη θεωρία και την πρακτική εξάσκηση ώστε να είναι ένα ευχάριστο και βιωματικό μάθημα για όποιον το παρακολουθήσει. Η εκπαίδευση διεξάγεται από επαγγελματίες υγείας και εκπαιδευτές ενηλίκων καλύπτοντας τα αντικείμενα αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

2024-03-12T22:49:23+02:00

Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση έχει σκοπό την παρουσίαση ενός ευρέος φάσματος επειγόντων περιστατικών για ενήλικες, παιδιά και βρέφη, καθώς και την εκμάθηση των αντίστοιχων διασωστικών ενεργειών. Είναι ένα άκρως βιωματικό μάθημα με πολλές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης και εξοικείωσης με υγειονομικά υλικά διάσωσης. Η εκπαίδευση αυτή διεξάγεται από επαγγελματίες υγείας & εκπαιδευτές ενηλίκων καλύπτοντας ολιστικά τα αντικείμενα αυτά.

2024-03-12T23:01:54+02:00

Επείγουσα Αντιμετώπιση Τραύματος

Η εκπαίδευση αφορά την περίθαλψη τραυματιών σε αστικό περιβάλλον και απευθύνεται σε πολίτες, ένοπλες δυνάμεις, σώματα ασφαλείας, εθελοντές διασώστες και επαγγελματίες υγείας. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η εισαγωγή σε βασικές αρχές και δεξιότητες υποστήριξης της ζωής ενός τραυματία στον προνοσοκομειακό χώρο πριν την άφιξη των υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας (ΕΚΑΒ).

2024-03-12T23:08:13+02:00

Πρώτες Βοήθειες σε Παιδιά και Βρέφη

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς, δασκάλους, φροντιστές παιδιών και γενικά όσους επιθυμούν να λάβουν τη βασική εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες για περιστατικά που αφορούν τα παιδιά σε χώρους όπως το σπίτι ή το σχολείο. Η εκπαίδευση έχει σκοπό την παρουσίαση των επειγόντων περιστατικών και την εκμάθηση διασωστικών ενεργειών για την αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων.

2024-03-12T23:19:27+02:00

Επείγουσα Αντιμετώπιση Αθλητικών Κακώσεων

Η εκπαίδευση αυτή απευθύνεται σε όσους συνδέονται με αθλητικούς χώρους και τραύμα αθλητή και στόχο έχουν τη διατήρηση της υγείας και της φυσικής κατάστασης του αθλητή αλλά και την άμεση αντιμετώπιση του αθλητικού τραύματος. Παρέχεται μία άκρως βιωματική προσέγγιση στους εκπαιδευόμενους με απλές και βασικές δεξιότητες αναγνώρισης και αντιμετώπισης μυοσκελετικών κακώσεων σύμφωνα πάντα με τα τελευταία διεθνή πρωτόκολλα του AAOS.

2024-03-13T17:59:43+02:00

Protection – Treatment Evacuation Casualties

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις σύγχρονες διαδικασίες περιστασιακής πρόληψης εντός της καθημερινότητας. Σκοπός του είναι η αύξηση της ανθεκτικότητας και της επιβίωσης των πολιτών απέναντι σε τρομοκρατικές ενέργειες αστικού τύπου με μαζικές απώλειες υγείας. Παράλληλα, αναδεικνύει τρόπους αντιμετώπισης τραυμάτων με αυτοσχέδια και μη μέσα.

2024-03-13T18:14:44+02:00

Άμεση Διαλογή & Ταχεία Αντιμετώπιση σε Μαζικές Απώλειες Υγείας

Η εκπαίδευση αφορά την άμεση διαλογή θυμάτων σε μαζικές καταστροφές και σκοπός της είναι η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός συμβάντος πολλαπλών θυμάτων (MCI) κάνοντας χρήση των ειδικών εργαλείων διαλογής και διαχείρισης συμβάντων (ICS). Ο εκπαιδευόμενος ανάλογα με την επαγγελματική του ιδιότητα, αναγνωρίζει μέσα από την εκπαίδευση αυτή, τη θέση του μέσα στο σύστημα διαχείρισης συμβάντων.

2024-03-13T18:18:38+02:00

Τακτική Διάσωσης Μάχης – Επίπεδο I

Ένα απαιτητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ενσωματώνει με μοναδικό τρόπο τα τελευταία πρωτόκολλα διάσωσης μάχης του TCCC και του TECC. Προσεφέρει στους συμμετέχοντες μια ποικιλομορφία γνώσεων και διαδραστικών σεναρίων διάσωσης μάχης σε αστικό και μη περιβάλλον με σκοπό την ολιστική προσέγγιση του τραυματία στις ανάγκες που απαιτεί ο 21ος αιώνας. Το πρόγραμμα αυτό διεξάγεται από το 2014 έως και σήμερα σε κέντρα εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ και του ΟΑΣΕ.

2024-03-13T19:09:54+02:00

Τακτική Διάσωσης Μάχης – Επίπεδο II

Η διάσωση μάχης είναι απαιτητική και χρειάζεται βαθιά γνώση για εκείνον που θα την εφαρμόσει ακόμα και στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα. Για τον λόγο αυτό προσφέρουμε ένα απαιτητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τα τελευταία πρωτόκολλα του TCCC. Το πρόγραμμα αυτό είναι άκρως βιωματικό και οι συμμετέχοντες σε αυτό εκπαιδεύονται με τη χρήση ειδικών προπλασμάτων που αιμορραγούν και ηθοποιούς που επιδέχονται κάθε διασωστική ενέργεια σε ρεαλιστικές συνθήκες.

2024-03-19T17:12:42+02:00

Κλινικό Φροντιστήριο Διαχείρισης Αεραγωγού

Η διασφάλιση του αεραγωγού ενός ανθρώπου είναι από τις πιο κρίσιμες δεξιότητες ενός επαγγελματία υγείας. Το κλινικό φροντιστήριο διαχείρισης αεραγωγού απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων προκειμένου να διασφαλίζουν ποιοτικότερα και καταλληλότερα έναν επαπειλούμενο αεραγωγό. Η εκπαίδευση γίνεται σε ειδικά προπλάσματα αεραγωγού με δυνατότητα εξομοίωσης συνθηκών.

2024-03-19T17:15:15+02:00

Κλινικό Φροντιστήριο Διαχείρισης Αιμορραγίας

Το κλινικό φροντιστήριο διαχείρισης αιμορραγιών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων για επαγγελματίες υγείας προκειμένου να διαχειρίζονται αμεσότερα, ποιοτικότερα και καταλληλότερα μια ακατάσχετη εξωτερική αιμορραγία. Η εκπαίδευση γίνεται με τη χρήση ειδικών προπλασμάτων που αιμορραγούν προκειμένου να εξομοιώσουν όσο το δυνατό περισσότερο τις πραγματικές συνθήκες.

2024-03-19T17:21:39+02:00

Κλινικό Φροντιστήριο Υπερήχων

Το κλινικό φροντιστήριο υπερήχων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για επαγγελματίες υγείας, προκειμένου να διενεργούν έναν υπερηχογραφικό έλεγχο επιπέδου (POCUS) και όχι διαγνωστικό τόσο σε προνοσοκομειακό όσο και σε ενδονοσοκομειακό περιβάλλον. Η εκπαίδευση γίνεται με τη χρήση υπερήχων και προπλασμάτων προκειμένου να εξομοιώσουν το δυνατό περισσότερο πραγματικές συνθήκες.

Συνδεθείτε με πάνω από 7,500 Μαθητές σε ολοκληρο τον κοσμο

Εκπαιδευτείτε μαζί μας και χτίστε την καριέρα που θέλετε!