Εκπαιδευτικά προγράμματα εταιρειών και οργανισμών

Οι εταιρείες σήμερα λειτουργούν σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον και προκρίνονται όσες έχουν επενδύσει στην ανθεκτικότητα τόσο της εταιρείας τους όσο και του προσωπικού τους. Έτσι, δημιουργείται η ανάγκη για παροχή προηγμένων προγραμμάτων υγείας και ασφάλειας, πρώτων βοηθειών, επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διαχείρισης κρίσεων σε εργασιακό περιβάλλον. Η Meducation είναι δίπλα σας με πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράμματα και παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα για “Tailored Made Courses” στοχοθετώντας ακριβώς τις δικές σας ανάγκες.

Για τη διευκόλυνσή σας στην επιλογή εκπαιδευτικού προγράμματος, έχουμε διαχωρίσει δύο μεγάλες κατηγορίες με κριτήριο τον εργασιακό κίνδυνο. Τα προγράμματα για εταιρείες χαμηλής επικινδυνότητας (π.χ. εταιρείες γραφείων ή χαμηλής σωματικής δράσης) και για εταιρείες υψηλής επικινδυνότητας (π.χ. εταιρείες διαχείρισης πεπιεσμένων αερίων, λειτουργία μηχανών υψηλής ιπποδύναμης ή εργασίες σε απομακρυσμένες περιοχές).

2024-03-19T17:32:14+02:00

Πρώτες Βοήθειες και Αντιμετώπιση Τραύματος

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να έχουν μία ολιστική εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες καλύπτοντας τα αντικείμενα της βασικής εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών και πρωτοβάθμιας περίθαλψη τραυματιών στον προνοσοκομειακό χώρο. Είναι ένα άκρως βιωματικό πρόγραμμα με πολλές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης και εξοικείωσης μέσα από πολλαπλά διαδραστικά σενάρια και σύγχρονα υλικά διάσωσης.

2024-03-19T17:27:39+02:00

Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης

Η εκπαίδευση αυτή αφορά τη δόμηση και οργάνωση ειδικών διασωστικών ομάδων μικτών ρόλων εντός οργανισμών-εταιρειών ή εργοστασίων με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας καλύπτοντας ένα αρκετά ολοκληρωμένο φάσμα παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε επείγοντα περιστατικά εργασίας. Παράλληλα, γίνεται αναφορά και εκπαίδευση σε ειδικά θέματα διάσωσης, πυρασφάλειας και αντιμετώπισης μικτών καταστροφών μεγάλης έκτασης.

2024-03-19T17:32:14+02:00

Πρώτες Βοήθειες και Αντιμετώπιση Τραύματος

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να έχουν μία ολιστική εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες καλύπτοντας τα αντικείμενα της βασικής εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών και πρωτοβάθμιας περίθαλψη τραυματιών στον προνοσοκομειακό χώρο. Είναι ένα άκρως βιωματικό πρόγραμμα με πολλές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης και εξοικείωσης μέσα από πολλαπλά διαδραστικά σενάρια και σύγχρονα υλικά διάσωσης.

2024-03-19T16:00:21+02:00

Βασική Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

Η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες είναι ένα βήμα προς την ασφαλή διαβίωση ενός ανθρώπου. Τα αντικείμενα που καλύπτουμε στο πρόγραμμα αυτό είναι πολλαπλά και τα συνδυάζουμε μέσα από τη θεωρία και την πρακτική εξάσκηση ώστε να είναι ένα ευχάριστο και βιωματικό μάθημα για όποιον το παρακολουθήσει. Η εκπαίδευση διεξάγεται από επαγγελματίες υγείας και εκπαιδευτές ενηλίκων καλύπτοντας τα αντικείμενα αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

2024-03-12T22:49:23+02:00

Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση έχει σκοπό την παρουσίαση ενός ευρέος φάσματος επειγόντων περιστατικών για ενήλικες, παιδιά και βρέφη, καθώς και την εκμάθηση των αντίστοιχων διασωστικών ενεργειών. Είναι ένα άκρως βιωματικό μάθημα με πολλές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης και εξοικείωσης με υγειονομικά υλικά διάσωσης. Η εκπαίδευση αυτή διεξάγεται από επαγγελματίες υγείας & εκπαιδευτές ενηλίκων καλύπτοντας ολιστικά τα αντικείμενα αυτά.

2024-03-12T23:01:54+02:00

Επείγουσα Αντιμετώπιση Τραύματος

Η εκπαίδευση αφορά την περίθαλψη τραυματιών σε αστικό περιβάλλον και απευθύνεται σε πολίτες, ένοπλες δυνάμεις, σώματα ασφαλείας, εθελοντές διασώστες και επαγγελματίες υγείας. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η εισαγωγή σε βασικές αρχές και δεξιότητες υποστήριξης της ζωής ενός τραυματία στον προνοσοκομειακό χώρο πριν την άφιξη των υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας (ΕΚΑΒ).

2024-03-13T17:59:43+02:00

Protection – Treatment Evacuation Casualties

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις σύγχρονες διαδικασίες περιστασιακής πρόληψης εντός της καθημερινότητας. Σκοπός του είναι η αύξηση της ανθεκτικότητας και της επιβίωσης των πολιτών απέναντι σε τρομοκρατικές ενέργειες αστικού τύπου με μαζικές απώλειες υγείας. Παράλληλα, αναδεικνύει τρόπους αντιμετώπισης τραυμάτων με αυτοσχέδια και μη μέσα.

Συνδεθείτε με πάνω από 7,500 Μαθητές σε ολοκληρο τον κοσμο

Εκπαιδευτείτε μαζί μας και χτίστε την καριέρα που θέλετε!