Σε περίπτωση που δεν προσέλθετε για τον οποιονδήποτε λόγο, μπορούμε είτε να μεταφέρουμε το δικαίωμα συμμετοχής σας σε μελλοντική εκπαίδευση είτε να σας επιστραφεί το 50% του συνολικού ποσού που καταβάλατε, καθώς το υπολειπόμενο ποσό δύναται να καλύψει τα ανελαστικά έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για τη θέση συμμετοχής σας. Προσοχή, όλα τα παραπάνω ισχύουν για μία ακύρωση ανά άτομο ανά έτος. Επιπλέον, ανάλογα με το πρόγραμμα που επιλέξετε δύναται να ισχύουν και διαφορετικές συνθήκες οι οποίες και περιγράφονται αναλυτικά στην εκάστοτε πρόσκληση.