Σαφώς! Συστήνουμε πάντα μετά την ολοκλήρωση ενός διαδικτυακού μαθήματος πρώτων βοηθειών να ακολουθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και η πρακτική σας άσκηση με την επίβλεψη του εκπαιδευτικού μας προσωπικού. Αυτό στην πράξη προϋποθέτει να επικοινωνήσετε μαζί μας μετά την ολοκλήρωση του διαδικτυακού σας προγράμματος ώστε να κανονιστεί σε ποιο δια ζώσης πρόγραμμα μπορείτε να ενταχθείτε για την πρακτική σας άσκηση. Προσοχή, η πρακτική σας σε δια ζώσης πρόγραμμα έχει εκ νέου κόστος.