Α. Κατά την έναρξη των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων παρουσιάζονται στους συμμετέχοντες (γραπτώς και προφορικώς) όλοι οι κανόνες της εκπαίδευσης, καθώς και οι κανόνες ασφαλείας αυτής.

Β. Η εκπαιδευτική μας ομάδα διαθέτει κάλυψη αστικής ευθύνης για ολόκληρη την Ελλάδα και την Ε.Ε. και επιπλέον είναι πλήρως εμβολιασμένη κατά της νόσου COVID-19. Ακόμη, πριν από κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διενεργεί τεστ ταχείας ανίχνευσης του ιού SARS-CoV-2 για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Γ. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός ακυρώσει για οποιονδήποτε λόγο την παροχή του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα προβεί σε πλήρη αποζημίωση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.