Γενικές πληροφορίες:

  • Μπορούμε να παρέχουμε όλων των ειδών τα νομικά και οικονομικά έντυπα συμπεριλαμβανομένων τιμολογίων και διεθνών τιμολογιακών καλύψεων (ενδοκοινοτικές).
  • Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή υπηρεσία υγείας προς εταιρεία ή οργανισμό, συνοδεύεται από ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο περιγράφονται ξεκάθαρα οι αρμοδιότητες, ο χώρος, η διάρκεια καθώς και τρόπος προπληρωμής-εξόφλησης.
  • Για το μοντέλο «προκαταβολής-εξόφλησης» των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων συστήνουμε την αναλογία 60%-40% όπου το 60% καταβάλλεται πριν την έναρξη του προγράμματος, ενώ το 40% μετά τη λήξη αυτού.
  • Ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός παρέχει τη δυνατότητα διαφορετικής οικονομικής συμφωνίας σε περίπτωση που επιθυμείτε διαφορετικό οικονομικό μοντέλο προκαταβολής-εξόφλησης.

Προτιμώμενο συνάλλαγμα:

Euro – Τυχόν χρεώσεις συναλλαγματικών καθώς και εμβασμάτων επιβαρύνουν εσάς

Λογαριασμοί τράπεζας:

Τράπεζα Πειραιώς:

IBAN – GR31 0171 6670 0066 6716 4013 274 (GR3101716670006667164013274) (PIRBGRAA)

Δικαιούχος: Meducation EU Ε.Ε.