Η πλατφόρμα του eLeraning μας βρίσκεται σε αρχικό στάδιο παραμετροποίησης και έτσι έχει μόνο δύο εκπαιδευτικά προγράμματα διαθέσιμα. Τη “Βασική Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών” και το “Protection – Treatment Evacuation Casualties”. Στο μέλλον αναμένεται να ανέβουν και άλλα προγράμματα.