Η ποιότητα για εμάς είναι το κυριότερο κριτήριο επιλογής των ανθρώπων που διδάσκουν στον εκπαιδευτικό μας οργανισμό. Είναι πρωτίστως άνθρωποι με ενσυναίσθηση, πτυχιούχοι επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, μαίες, διασώστες, νοσοκόμοι ειδικών επιχειρήσεων) και εκπαιδευτές ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ ή από τον ΕΣΥΔ. Επιπλέον, είναι κάτοχοι πολλαπλών πιστοποιητικών ως providers και ως instructors από διεθνείς οργανισμούς όπως π.χ. το ERC, AHA, NAEMT, IATSIC, ACS, C-TECC, TCCC και λοιποί άλλοι.