Πολιτική Ακύρωσης 

Η ακύρωση της συμμετοχής σας σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να είναι είτε ηθελημένη, είτε ξαφνική, είτε εξαναγκαστική, είτε για λόγους υγείας. Παρακαλούμε να διαβάσετε αυτούς τους όρους και τη σχετική πολιτική της εταιρείας επ’ αυτού προκειμένου να ενημερωθείτε για τις πρακτικές που ακολουθούμε στις ακυρώσεις.

Α. Ακύρωση συμμετοχής μετά από πλήρη εξόφληση του εκπαιδευτικού προγράμματος

Σε περίπτωση που δεν προσέλθετε για τον οποιονδήποτε λόγο, μπορούμε είτε να μεταφέρουμε το δικαίωμα συμμετοχής σας σε μελλοντική εκπαίδευση είτε να σας επιστραφεί το 50% του συνολικού ποσού που καταβάλατε, καθώς το υπολειπόμενο ποσό δύναται να καλύψει τα ανελαστικά έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για τη θέση συμμετοχής σας. Προσοχή, δεν ισχύει για όλες μας τις εκπαιδεύσεις. Η πρόσκληση κάθε προγράμματος ενημερώνει κατάλληλα για τους κανονισμούς που ισχύουν.

Β. Ακύρωση συμμετοχής μετά από μερική εξόφληση του εκπαιδευτικού προγράμματος

Σε περίπτωση που δεν προσέλθετε για τον οποιονδήποτε λόγο, ισχύουν τα εξής:

α) Μεταφορά δικαιώματος συμμετοχής σε μελλοντική εκπαίδευση

β) Παρακράτηση προκαταβολής (όπως αυτή έχει οριστεί για το εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα) εφόσον δεν ακολουθηθεί η προαναφερθείσα διαδικασία (περίπτωση α) καθώς το ποσό αυτό δύναται να καλύψει τα ανελαστικά έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για τη θέση συμμετοχής σας.

Γ. Τελικός μειωμένος αριθμός συμμετεχόντων σε ομαδικές εγγραφές και εταιρικά προγράμματα

Σε περίπτωση μη προσέλευσης ενός ή και περισσοτέρων ατόμων στην εκπαίδευση για οποιονδήποτε λόγο, το κατ’ ελάχιστο δικαίωμα συμμετοχής που θα χρεωθεί ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους κατά άτομο, καθώς τα χρήματα αυτά καλύπτουν ανελαστικά έξοδα της εκπαίδευσης.

Δ. Επιστροφή χρημάτων 

Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός κληθεί να επιστρέψει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό, η διάρκεια διεκπεραίωσης της διαδικασίας αυτής (επιστροφή χρημάτων) ανέρχεται σε 10 εργάσιμες ημέρες από την έγκριση της αίτησης επιστροφής και όχι από την ημέρα κατάθεσης αυτής.