Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα έχουν κόστος ανάλογο των ωρών και του βαθμού δυσκολίας για την υλοποίησή τους. Έτσι, σε γενικές γραμμές το κόστος των προγραμμάτων μας ξεκινάει από τα 65€ και μπορεί να φτάσει και τα 2.500€.