Ανάλογα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, υπάρχουν δύο διαφορετικά ήδη εξετάσεων για τη χορήγηση της πιστοποίησης και αυτά ορίζονται ως εξής:

  1. Ο εκπαιδευτής εξετάζει τον συμμετέχοντα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης
  2. Ο συμμετέχων εξετάζεται σε γραπτή αξιολόγηση και πρακτικές δεξιότητες