Ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός παρέχει δίγλωσσες πιστοποιήσεις στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχει. Επιπλέον, καθότι συνεργάζεται και με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού μπορεί να εκδώσει και διεθνείς πιστοποιήσεις κατόπιν συνεννόησης.