Βεβαίως και υπάρχει. Μάλιστα προέρχεται από τον εκδοτικό μας οίκο “Meducation,GR” που είναι καταχωρημένος στην Εθνική Βιβλιοθήκη από το 2013. Σε κάθε μας εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχουμε σε ηλεκτρονική μορφή τον συνοπτικό οδηγό αυτού τον οποίο και στέλνουμε με τη λήξη της εκπαίδευσης στα email που μας έχετε καταχωρίσει. Σε μερικές εκπαιδεύσεις το συνοπτικό εγχειρίδιο ή ο πλαστικοποιημένος οδηγός τσέπης χορηγούνται σε έντυπη μορφή.