Εάν το λέει η καρδιά σας όχι! Η εκπαίδευση είναι δια βίου και έτσι ο κάθε ένας μπορεί να συμμετάσχει στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Αξίζει να σας αναφέρουμε ότι υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα που ζητάνε βεβαίωση σωματικής και ψυχικής καταλληλότητας για να τα παρακολουθήσετε.