Για να σας παρέχουμε όσο το δυνατόν πιο στοχευμένες υπηρεσίες θα ήταν σημαντικό για εμάς να μας περιγράψετε όσο το δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες σας. Έτσι, στη φόρμα πληροφοριών και συγκεκριμένα στο κουτί “περισσότερες πληροφορίες” θα θέλαμε να είστε όσο το δυνατόν πιο περιγραφικοί με το θέμα το οποίο επιζητάτε.