Η εγγραφή στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα έχει δύο σκέλη για να ολοκληρωθεί. Στο πρώτο σκέλος συμπληρώνετε μία φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Στο δεύτερο σκέλος σας στέλνουμε την πρόσκληση του προγράμματος που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε στην οποία περιγράφονται τα βήματα που καλείστε να ακολουθήσετε ώστε να εξασφαλίσετε τη θέση σας σε αυτό.