Πολιτική Ακυρώσεων

2024-03-19T16:53:25+02:00

Πολιτική Ακύρωσης  Η ακύρωση της συμμετοχής σας σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να είναι είτε ηθελημένη, είτε ξαφνική, είτε εξαναγκαστική, είτε για λόγους υγείας. Παρακαλούμε να διαβάσετε αυτούς τους όρους και τη σχετική πολιτική της εταιρείας επ’ αυτού προκειμένου να ενημερωθείτε για τις πρακτικές που ακολουθούμε στις ακυρώσεις. Α. Ακύρωση συμμετοχής μετά από πλήρη εξόφληση του εκπαιδευτικού προγράμματος Σε περίπτωση που δεν προσέλθετε για τον οποιονδήποτε λόγο, μπορούμε είτε να μεταφέρουμε το δικαίωμα συμμετοχής σας σε μελλοντική εκπαίδευση είτε να σας επιστραφεί το 50% του συνολικού ποσού που καταβάλατε, καθώς το υπολειπόμενο ποσό δύναται να καλύψει τα ανελαστικά έξοδα που [...]

Πολιτική Ακυρώσεων2024-03-19T16:53:25+02:00

Διάρκεια και Επανέκδοση Πιστοποίησης

2024-03-11T13:52:52+02:00

Α. Διάρκεια πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τη Meducation  Η χρονική διάρκεια των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τον εκπαιδευτικό μας φορέα είναι επ’ αόριστον, καθώς πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση δεν είναι ένα προϊόν που λήγει. Συστήνουμε πάντα την εκ νέου πιστοποίηση σε εύλογο χρονικό διάστημα έτσι ώστε ο εκάστοτε ανανήπτης να ενημερωθεί για τα τελευταία δεδομένα, καθώς η επιστήμη της διάσωσης ανανεώνει τα πρωτόκολλά της ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός δύναται να παρέχει ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης και πιστοποιήσεις άλλων διεθνών φορέων, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC), οι οποίες φέρουν ημερομηνία λήξεως όπως αυτές ορίστηκαν [...]

Διάρκεια και Επανέκδοση Πιστοποίησης2024-03-11T13:52:52+02:00

Πολιτική Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

2024-03-11T13:50:40+02:00

A. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα είναι πλήρως: εναρμονισμένα με τις οδηγίες της Ε.Ε. για την εκπαίδευση ενηλίκων εναρμονισμένα με τη Βασισμένη σε Ενδείξεις Ιατρική (EBM) εναρμονισμένα με τα τελευταία διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα Β. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα εποπτεύονται πάντοτε από τον ιατρικό μας διευθυντή Γ. Στην ενημέρωση που παρέχουμε πριν από κάθε εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τους κανόνες ασφαλείας των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων καθώς και για τη διαδικασία της πιστοποίησης Δ. Παρέχουμε πιστοποίηση σε δύο γλώσσες (GR-GB) ή (GR και χώρα της επιλογής σας) Ε. Εάν κάποιος αποχωρήσει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης για διάστημα παραπάνω των 30 λεπτών δε θα [...]

Πολιτική Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων2024-03-11T13:50:40+02:00

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

2024-03-19T16:37:33+02:00

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Η ασφάλεια και το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Παρακαλούμε να διαβάσετε αυτούς τους όρους και τη σχετική πολιτική της εταιρείας επ’ αυτού προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Γενικά Η συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και [...]

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)2024-03-19T16:37:33+02:00

Τίτλος

Νέα προγράμματα

Στοιχεία επικοινωνίας

Κανάρη 18, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: (+30) 2311 260 456

Κινητό: (+30) 6981 905 175

Φάξ: (+30) 2311 260 456

Web: Meducation

Πρόσφατα άρθρα

Go to Top