Προγράμματα που εξειδικεύονται σε θέματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης ανθρωπογενών κρίσεων ή φυσικών καταστροφών και απευθύνονται σε ειδικά στελέχη πολιτικής προστασίας και εθελοντές/εθελοντικές ομάδες.