Παρέχουμε ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα για διπλωματικό προσωπικό, δημοσιογράφους και στελέχη ειδικών υπηρεσιών που εργάζονται σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου, πιλότους και καπετάνιους.