Προγράμματα πιστοποιημένα και διεθνώς αναγνωρισμένα στους τομείς των πρώτων βοηθειών, της πυρασφάλειας, της υγιεινής και ασφάλειας για οργανισμούς και εταιρείες. Παρέχονται και εξατομικευμένες εκπαιδεύσεις.