Πολιτική Ακυρώσεων

2024-03-19T16:53:25+02:00

Πολιτική Ακύρωσης  Η ακύρωση της συμμετοχής σας σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να είναι είτε ηθελημένη, είτε ξαφνική, είτε εξαναγκαστική, είτε για λόγους υγείας. Παρακαλούμε να διαβάσετε αυτούς τους όρους και τη σχετική πολιτική της εταιρείας επ’ αυτού προκειμένου να ενημερωθείτε για τις πρακτικές που ακολουθούμε στις ακυρώσεις. Α. Ακύρωση συμμετοχής μετά από πλήρη εξόφληση του εκπαιδευτικού προγράμματος Σε περίπτωση που δεν προσέλθετε για τον οποιονδήποτε λόγο, μπορούμε είτε να μεταφέρουμε το δικαίωμα συμμετοχής σας σε μελλοντική εκπαίδευση είτε να σας επιστραφεί το 50% του συνολικού ποσού που καταβάλατε, καθώς το υπολειπόμενο ποσό δύναται να καλύψει τα ανελαστικά έξοδα που [...]

Πολιτική Ακυρώσεων2024-03-19T16:53:25+02:00

Οικονομική Πολιτική

2024-03-19T16:38:38+02:00

Γενικές πληροφορίες: Μπορούμε να παρέχουμε όλων των ειδών τα νομικά και οικονομικά έντυπα συμπεριλαμβανομένων τιμολογίων και διεθνών τιμολογιακών καλύψεων (ενδοκοινοτικές). Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή υπηρεσία υγείας προς εταιρεία ή οργανισμό, συνοδεύεται από ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο περιγράφονται ξεκάθαρα οι αρμοδιότητες, ο χώρος, η διάρκεια καθώς και τρόπος προπληρωμής-εξόφλησης. Για το μοντέλο «προκαταβολής-εξόφλησης» των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων συστήνουμε την αναλογία 60%-40% όπου το 60% καταβάλλεται πριν την έναρξη του προγράμματος, ενώ το 40% μετά τη λήξη αυτού. Ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός παρέχει τη δυνατότητα διαφορετικής οικονομικής συμφωνίας σε περίπτωση που επιθυμείτε διαφορετικό οικονομικό μοντέλο προκαταβολής-εξόφλησης. Προτιμώμενο συνάλλαγμα: Euro – Τυχόν χρεώσεις [...]

Οικονομική Πολιτική2024-03-19T16:38:38+02:00

Διάρκεια και Επανέκδοση Πιστοποίησης

2024-03-11T13:52:52+02:00

Α. Διάρκεια πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τη Meducation  Η χρονική διάρκεια των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τον εκπαιδευτικό μας φορέα είναι επ’ αόριστον, καθώς πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση δεν είναι ένα προϊόν που λήγει. Συστήνουμε πάντα την εκ νέου πιστοποίηση σε εύλογο χρονικό διάστημα έτσι ώστε ο εκάστοτε ανανήπτης να ενημερωθεί για τα τελευταία δεδομένα, καθώς η επιστήμη της διάσωσης ανανεώνει τα πρωτόκολλά της ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός δύναται να παρέχει ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης και πιστοποιήσεις άλλων διεθνών φορέων, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC), οι οποίες φέρουν ημερομηνία λήξεως όπως αυτές ορίστηκαν [...]

Διάρκεια και Επανέκδοση Πιστοποίησης2024-03-11T13:52:52+02:00

Loyalty Meducation Members – LMM

2024-03-19T16:40:57+02:00

Γενικές πληροφορίες: Το πρόγραμμα επιβράβευσης και ανταμοιβής “LMM” δημιουργήθηκε με σκοπό να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για την εμπιστοσύνη που δείχνετε διαρκώς στον εκπαιδευτικό μας οργανισμό παρέχοντάς σας ειδικά προνόμια και εκπτώσεις. Προϋποθέσεις εισόδου νέου μέλους: Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης δύο (2) εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους, καταχωρείστε αυτόματα στη λίστα των “LMM” και απολαμβάνετε πλέον ειδικές εκπτώσεις και προνόμια σε μελλοντικές εκπαιδεύσεις. Προϋποθέσεις παραμονής στο πρόγραμμα επιβράβευσης: Η μοναδική προϋπόθεση για την παραμονή σας στο πρόγραμμα επιβράβευσης “LMM” είναι η συμμετοχή σας σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του οργανισμού μας κάθε δύο χρόνια από την ημέρα [...]

Loyalty Meducation Members – LMM2024-03-19T16:40:57+02:00

Πολιτική Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

2024-03-11T13:50:40+02:00

A. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα είναι πλήρως: εναρμονισμένα με τις οδηγίες της Ε.Ε. για την εκπαίδευση ενηλίκων εναρμονισμένα με τη Βασισμένη σε Ενδείξεις Ιατρική (EBM) εναρμονισμένα με τα τελευταία διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα Β. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα εποπτεύονται πάντοτε από τον ιατρικό μας διευθυντή Γ. Στην ενημέρωση που παρέχουμε πριν από κάθε εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τους κανόνες ασφαλείας των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων καθώς και για τη διαδικασία της πιστοποίησης Δ. Παρέχουμε πιστοποίηση σε δύο γλώσσες (GR-GB) ή (GR και χώρα της επιλογής σας) Ε. Εάν κάποιος αποχωρήσει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης για διάστημα παραπάνω των 30 λεπτών δε θα [...]

Πολιτική Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων2024-03-11T13:50:40+02:00

Νομικά Ζητήματα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

2024-03-11T13:48:55+02:00

Α. Κατά την έναρξη των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων παρουσιάζονται στους συμμετέχοντες (γραπτώς και προφορικώς) όλοι οι κανόνες της εκπαίδευσης, καθώς και οι κανόνες ασφαλείας αυτής. Β. Η εκπαιδευτική μας ομάδα διαθέτει κάλυψη αστικής ευθύνης για ολόκληρη την Ελλάδα και την Ε.Ε. και επιπλέον είναι πλήρως εμβολιασμένη κατά της νόσου COVID-19. Ακόμη, πριν από κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διενεργεί τεστ ταχείας ανίχνευσης του ιού SARS-CoV-2 για μεγαλύτερη ασφάλεια. Γ. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός ακυρώσει για οποιονδήποτε λόγο την παροχή του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα προβεί σε πλήρη αποζημίωση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Νομικά Ζητήματα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων2024-03-11T13:48:55+02:00

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

2024-03-19T16:37:33+02:00

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Η ασφάλεια και το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Παρακαλούμε να διαβάσετε αυτούς τους όρους και τη σχετική πολιτική της εταιρείας επ’ αυτού προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Γενικά Η συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και [...]

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)2024-03-19T16:37:33+02:00

Ποιοι διδάσκουν;

2024-03-06T21:04:16+02:00

Η ποιότητα για εμάς είναι το κυριότερο κριτήριο επιλογής των ανθρώπων που διδάσκουν στον εκπαιδευτικό μας οργανισμό. Είναι πρωτίστως άνθρωποι με ενσυναίσθηση, πτυχιούχοι επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, μαίες, διασώστες, νοσοκόμοι ειδικών επιχειρήσεων) και εκπαιδευτές ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ ή από τον ΕΣΥΔ. Επιπλέον, είναι κάτοχοι πολλαπλών πιστοποιητικών ως providers και ως instructors από διεθνείς οργανισμούς όπως π.χ. το ERC, AHA, NAEMT, IATSIC, ACS, C-TECC, TCCC και λοιποί άλλοι.

Ποιοι διδάσκουν;2024-03-06T21:04:16+02:00

Που μπορώ να προμηθευτώ τα υλικά τα οποία διδάχθηκα;

2024-03-19T17:02:12+02:00

Ό,τι διδάσκουμε από υλικό το χρησιμοποιούμε πρώτα εμείς οι ίδιοι και έτσι έχουμε γνώση και εμπιστοσύνη σε αυτό. Για τον λόγο αυτό, θέλοντας να έχουμε πάντα τον έλεγχο της ποιότητας, εισάγουμε δοκιμασμένα υλικά για κάθε περίπτωση. Επισκεφθείτε το e-shop μας για μία γρήγορη ματιά.

Που μπορώ να προμηθευτώ τα υλικά τα οποία διδάχθηκα;2024-03-19T17:02:12+02:00

Υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό στα προγράμματα;

2024-03-19T17:00:16+02:00

Βεβαίως και υπάρχει. Μάλιστα προέρχεται από τον εκδοτικό μας οίκο "Meducation,GR" που είναι καταχωρημένος στην Εθνική Βιβλιοθήκη από το 2013. Σε κάθε μας εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχουμε σε ηλεκτρονική μορφή τον συνοπτικό οδηγό αυτού τον οποίο και στέλνουμε με τη λήξη της εκπαίδευσης στα email που μας έχετε καταχωρίσει. Σε μερικές εκπαιδεύσεις το συνοπτικό εγχειρίδιο ή ο πλαστικοποιημένος οδηγός τσέπης χορηγούνται σε έντυπη μορφή.

Υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό στα προγράμματα;2024-03-19T17:00:16+02:00

Τίτλος

Νέα προγράμματα

Στοιχεία επικοινωνίας

Κανάρη 18, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: (+30) 2311 260 456

Κινητό: (+30) 6981 905 175

Φάξ: (+30) 2311 260 456

Web: Meducation

Πρόσφατα άρθρα

Go to Top